شماره نظام پزشکی : 52994
فرشته حقیقت متخصص زنان، زایمان و نازایی
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 14 بعد از ظهر


در صورت نداشتن مشکل تا 7 ماهگی هر ماه یکبار- در 8ماهگی هر دو هفته یکبار و در ماه نهم هفته ای یکبار مراجعه شود.